Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációEurópában mindnyájan kisebbségben vagyunk

2008.6.7
Hannes Swoboda: Az európai szocialisták továbbra is dolgoznak a Smer–MKP-kormány előkészítésén
„Európában mindnyájan kisebbségben vagyunk”

Somogyi Tibor felvétele
Több hónap telt el a PES döntése óta, amellyel visszaállította a Smer ideiglenes tagságát. Az azóta történt események tükrében továbbra is úgy látja, jó döntés volt?

Igen. Ne feledjük, hogy továbbra is csak feltételes tagságról beszélünk, így továbbra is figyelemmel kísérjük a Smer tevékenységét, a kormány tevékenységét és az elért eredményeket. Mi nem az SNS-szel, hanem a Smerrel vagyunk kapcsolatban, s azt is el kell majd döntenünk, hogy teljes jogúan magunk közé fogadjuk-e a pártot vagy nem.

Ez mikor fog megtörténni?

Előreláthatólag a következő kongresszuson, tehát a jövő évben.

A hazai politikai porondon a Smer több képviselője – legyen az maga az elnök vagy Marek Maďarič kulturális miniszter – számos olyan kijelentést tett, amelyek nyilvánvalóan nincsenek összhangban a szociáldemokrata értékrenddel, mivel nyíltan nacionalista vagy magyarellenes üzenetük volt. Folyamatosan kétségek merülnek tehát fel a Smer szociáldemokrata irányultságáról, hiszen a szociáldemokrácia egyet jelent a nemzetiségi toleranciával, a másság tiszteletével.

Először is, a pártot több tényező alapján kell megítélnünk. A kisebbségi kérdés egyike ezeknek, de nem az egyetlen. Az is fontos, mi történik szociális vagy egyéb téren. Másodszor, nem várjuk el, hogy az egyik napról a másikra változzanak a dolgok. A szlovák többség és a magyar kisebbség közti kapcsolat nem a legjobb, ez teljesen nyilvánvaló, s ezzel sok politikus visszaél. Mi azt szeretnénk, ha e kapcsolatok javulnának, s ennek érdekében teszünk is, még ha ezért a Smer néhány tagja kritizál is bennünket. Megpróbáljuk elősegíteni a jobb együttműködést az MKP és a Smer között. Egyelőre a parlamenten belül például a Lisszaboni Szerződés vagy a tankönyvek kapcsán, de egy jövőbeli – hangsúlyozom – lehetséges kormányzati együttműködésre való kilátással.

Miért pont az MKP-val szeretnék „összeboronálni” a Smert?

Mert úgy véljük, ha egy országban akkora kisebbség létezik, mint Szlovákiában a magyar, kívánatos, hogy annak valamely pártja folyamatosan képviselve legyen a kormányban. Mivel Szlovákiában egyetlen magyar párt van, azzal dolgozunk. Van tehát egy hosszú távú célunk – a szlovákok és a magyarok békés együttélése Szlovákiában –, és nem hagyjuk, hogy egyes helytelen kijelentések, származzanak Slotától vagy a Smertől, eltántorítsanak ettől. A lényeg, hogy akár lassan is, de haladjunk a célunk felé. Persze, mindig lesznek olyan tettek vagy kijelentések, amelyek más irányba hatnak, a fontos azonban az, hogy megtartsuk a fő irányvonalat. S itt hozzá kell tennem, hogy Orbán Viktor és pártja sem igazán segítenek ebben.

Jól értem tehát, hogy folynak valamiféle tárgyalások a Smerrel és az MKP-val?

Folyamatosan beszélünk erről mindkét párt vezetőivel, amilyen gyakran csak találkozunk. Persze, tudatosítanunk kell a jelenlegi szlovák kormánykoalíció meglétét, amely szerintem már nem fog változni a választásokig. Számunkra az a fontos, hogy mi lesz azután. Szeretnénk legálabb az esélyét megteremteni egy Smer–MKP-koalíciónak, utána pedig a Smeren áll majd, hogy eldöntse, kivel akar kormányozni. Mi nem szeretnénk senkit kényszeríteni, sem kioktatni, csupán megteremteni a lehetőségét egy ilyen együttműködésnek.

Az MKP tehát nyitottnak mutatkozik erre?

Azt gondolom, a magyarok is tudják, hogy nem igazán hasznos túl egyoldalúnak lenniük.

Ezt hogy érti?

Úgy, hogy nem hasznos a pártnak, ha kizárólag az ellenzék oldalán áll. Az utóbbi hetekben azt is megtapasztalhatták, milyen az ellenzékiség, ha egy ügyben elkülönültek a másik két jobboldali párttól. Az SDKÚ és a KDH gyakorlatilag kiközösítette őket. Meggyőződésem, hogy egy kisebbségi pártnak flexibilisnek kell lennie, nem jó, ha kizárólag a jobb- vagy a baloldalon áll. Ezért azt gondolom, hogy az MKP-nak is segítség, ha megteremtjük a platformot a Smerrel való kormányzati együttműködésre.

Úgy véli, lehetséges egy párt számára, hogy ne legyen se jobb-, se baloldali, s arculatát mindig ahhoz igazítsa, ki van hatalmon?

Nézze csak meg a párt szavazóbázisát – inkább bal-, mint jobboldali beállítottságú.

Ezt miből gondolja?

Ez így van, maga a párt is ezt mondja.

Ez érdekes, mivel az MKP jobbközép pártnak vallja magát.

Igen, mert a múltban a jobboldali kormányban vállalt szerepet, de a választói sok esetben másként vélekednek. Szociális kérdésekben az MKP szavazóbázisa sokkal inkább a baloldalon áll, mint a jobboldalon.

Ön szerint az MKP tehát nem egy standard jobboldali párt?

Nem, hanem inkább egy centrista párt. És természetesen a választói – a szlovákiai magyarság – érdekeit kell képviselnie, mely társadalmi csoport nem a leggazdagabbak közé tartozik Szlovákiában. Szociális kérdésekben ez a választói csoport inkább a baloldalhoz inklinál, persze lehetnek kérdések, amelyeknél jobboldali nézeteket képvisel.

Úgy véli, hogy van esély arra, hogy az MKP a jövőben esetleg elhagyja az Európai Néppártot (EPP) és önökhöz csatlakozzon?

Ebbe nem szeretnénk beavatkozni, nekünk nem az a célunk, hogy magunkhoz csábítsuk őket.

Visszatérve a Smer visszavételére. Egy külső szemlélő számára nagyon furcsa döntés volt, hiszen maradt az SNS-szel kötött koalíció. Nem nagyon lehetett másként értelmezni a döntést, mint az ideálok feladását hatalmi-politikai érdekek fejében.

Ez tévedés. Soha nem mondtuk, hogy a felfüggesztés feloldásának egyetlen módja a koalíció felbontása lenne. Tény, hogy a Smer–SNS koalíció létrejötte volt a felfüggesztés oka, mert tartottunk az Európa-ellenes és kisebbségellenes lépésektől. Most sem örvendünk ennek a koalíciónak, s nem helyeseljük valamennyi lépését, de a család, mint olyan egy tág koncepció. Vojiszlav Kostunica pártja például máig tagja az EPP-nek, és nem gondolom, hogy bárkinek az EPP-ből túl sok köze lenne Kostunicához. Könnyű lett volna azt mondani Ficónak, hogy elnézést, nem teljesíti a feltételeinket, de akkor azzal is szembe kell néznünk, hogy van egy brit Munkáspártunk is, amely belement egy Irak elleni imperialista háborúba, ami sok tagunk számára teljességgel elfogadhatatlan. És mégsem zártuk ki őket. Ahogyan az EPP sem tette volna, hiszen ők mindenkit bevesznek – Berlusconit, Kostunicát, ebből a szempontból a PES sokkal szigorúbb, mint bármely más pártcsalád. Tudja, a felfüggesztést nem lehet túl sokáig fenntartani. Mi úgy döntöttünk, hogy visszaadjuk a Smernek a feltételes tagságot, és a további fellépése alapján döntünk véglegesen. De azt gondoljuk, a nemzetiségi kérdés nagyon fontos. A kisebbségekkel való bánásmód egy társadalom demokratikus szintjének a mércéje. Nem szeretnénk konfliktusokat, mert nagyon jól tudjuk – a balkáni példából is – hogy az etnikai konfliktus mekkora gondot jelent, és mennyire nehéz túljutni rajta. Persze, megtehetnénk azt is, hogy nem törődünk vele, úgy, ahogy a többi párt teszi. Az én választóimat egyáltalán nem érdekli, mit csinálok Szlovákiában…

A PES döntése azonban precedensértékű volt a számunkra. A mečiarizmus óta ugyanis megszoktuk, hogy Európa garantálta a demokráciát. Ennek most látszólag vége.

Természetesen, hiszen önök az EU tagjaivá váltak. Nézze csak meg Olaszországot. Az olaszok megválasztották Berlusconit, s a védelmi miniszterük fegyvereket vetne be a bevándorlók ellen. Az EU intézményei egy bizonyos fokig tehetetlenek, csak akkor léphetnek, ha a probléma túlmegy egy szinten. Például, amikor Jörg Haider pártja tagja lett az osztrák kormánykoalíciónak, az ország ellen szankciókat hoztak. Ezek persze nem a polgárok ellen szóltak, de az emberek így érezték, és az eredmény az lett, hogy az osztrákok az EU ellen fordultak, ami máig érezhető. Azt gondolom, hogy minden országban egy értelmiségi kisebbség az, amely üdvözli az EU beavatkozását, a többség nem nézi jó szemmel.

Ön hogyan vélekedett a kérdésről, amikor Haider kormánytényező lett?

Bizonyos értelemben üdvözöltem a beavatkozás elvét Ausztriában, s Haider ezért még a legutóbbi választásokkor is nemzetárulónak nevezett, s a bűnüldöző szerveket akarta rám küldeni.

Tehát helyes lépés volt az EU részéről, hogy akkor beavatkozott?

Helyes volt, hogy beavatkozott, de az nem, ahogyan tette. Hiányzott a kommunikáció. Akkor arra szólítottam az európai parlamenti képviselőket, látogassanak el Ausztriába, hogy lássák a reális helyzetet. Jellemző, hogy akkor is a belgák és a franciák voltak a leghangosabb kritikusok – ahogy a Smer esetében is –, akiknek otthon nagyon komoly gondjaik vannak a szélsőjobbal, amely igencsak súrolja a fasizmus határait. De nem ismerik a közép-európai helyzetet. Azt gondolom, a kizárásnál, kiközösítésnél sokkal hatékonyabb a párbeszéd.

A 2004 óta az EU-hoz csatlakozott új demokráciák szinte mindegyikében megfigyelhető a populizmus térnyerése. Önök foglalkoznak ezzel a problémával?

Igen, néhány hónapja tartottunk is egy összeurópai populizmus-konferenciát Bécsben, amely nagyon tanulságos eredményekkel zárult. Valóban probléma a populizmus, de azt azért tegyük hozzá, hogy a jelenség Nyugat-Európa számára sem ismeretlen. Persze, az új, kelet-közép európai demokráciák esetében az okok kissé eltérőek. Jellemző például, hogy a posztkommunista átalakulás szellemében ezek az országok nagyon gyors és nagyon liberális reformokba kezdtek, elhanyagolva a szociális szférát. Ez rengeteg frusztrációt szült az emberekben, ami a szélsőségekhez taszította őket. Ráadásul, számos országban nagyon jelentős a kisebbségi kérdés – Szlovákián kívül például Romániában vagy Bulgáriában, amellyel sajnos politikailag sok esetben visszaélnek. Ezért is próbáljuk segíteni a szlovák–magyar kapcsolat javítását, mivel szeretnénk elejét venni, hogy a probléma más országokba is átterjedjen.

Ezen a téren esetleg együtt?működnek az Európai Néppárttal is?

Igen, például az MKP-val, amely szintén az EPP-hez tartozik. De a Néppárton belül sem teljesen tisztázott ez a kérdés. A közelmúltban például nagy vita folyt a pártban Tőkés Lászlóról – egyesek azt szerették volna, ha beveszik a frakcióba, ami ellen a romániai EPP-tagpártok nagyon élesen tiltakoztak, azzal érvelve, hogy Tőkés szélsőséges és szeparatista.

Úgy gondolja tehát, hogy a kisebbségek ügye európai ügy?

Egyértelműen.

Mit lehet tenni a megoldás érdekében?

Az egyetlen út az, hogy mindkét fél moderálja a viselkedését, és együttműködik. Ez persze érvényes a kisebbségi vezetőkre is, akik olykor szélsőséges kijelentéseikkel okozhatnak gondot.

A Lisszaboni Szerződés jóváhagyásával az EU sokak szerint lezárt egy fejezetet. Miben látja jelenleg az Európa előtt álló legnagyobb kihívásokat?

Meg kell tanulnunk összekapcsolni a gazdasági versenyképességet a kulturális és egyéb sokszí?nűséggel, amire Európa annyira büszke. Az előbbihez modernizálásra, reformokra van szükségünk. Ilyen például az euró is, még ha a polgároknak sokszor nem tetszik, mert bizonyos költségvetési szabályok betartását feltételezi. Azt is meg kell azonban magyaráznunk a polgárainknak, hogy az euró volt az, ami az elmúlt hónapokban megvédte Európát az amerikai pénzügyi krízis begyűrűzésétől. Másrészt meggyőződésem, az EU nem egy egységes állam, ezért ki kell fejlesztenünk egy egyedi, a sokszínűségen, a másság tiszteletén, az együttműködésen alapuló kultúrát. Európában mind?nyájan kisebbségben vagyunk.

A versenyképesség növelését említette. Nem gondolja, hogy sok európai országban azért nem sikerül bevezetni a szükséges reformokat, mert a baloldal összefogva a szakszervezetekkel és egyéb csoportosulásokkal blokkolja őket?

Szociáldemokrataként talán nem kellene ezt mondanom, de alighanem szükség van időnként konzervatív kormányokra, amelyek a gazdasági területre összpontosítanak, és szociáldemokrata kormányokra, amelyek viszont a szociális szférát tartják fontosnak. A szlovák példa is jól mutatja, hogy ha túl messzire megyünk a gazdasági reformokkal, az visszaüt, mert az emberek úgy érzik, a kormány megfeledkezett róluk. Néhány országban, például Lengyelországban vagy jelenleg Magyarországon az a gond, hogy a szociáldemokrata pártok maguk is túllőttek a célon a reformokkal, és az a bizarr helyzet állt elő, hogy Orbán Viktor most kis túlzással újraállamosítaná az egész gazdaságot. Reformokra, persze, szükség van, de az is fontos, hogy erről az embereket is meggyőzzük, és ne feledkezzünk meg a szociális kérdésekről.

A leosztás azonban általában olyan, hogy a jobboldali kormányok végrehajtják a népsze?rűtlen reformokat, majd jönnek a baloldali kormányok, amelyek be?gyűjtik a gyümölcseiket. Nem igazságtalan ez?

Nem. Ugyanis például Ausztriában szociáldemokrata kormány indította be a reformokat. Igaz, hogy a választók leváltották, mert az emberek általában nem szeretik, ha baloldali kormányok hajtanak végre megszorító intézkedéseket, sokkal jobban elfogadják jobboldali garnitúráktól. Szerintem az a gond, mind jobb-, mind baloldalon, hogy a kormányok nem képesek megtalálni a megfelelő egyensúlyt a gazdasági reformok és a szociális érzékenység között. Az is probléma, hogy kevés a karizmatikus politikus, s kevesen vannak, akik megpróbálják elmagyarázni a választóknak, amit csinálnak. Persze ilyenkor a legkönnyebb megoldás a nacionalizmus és a nemzetiségi megosztás, hiszen itt nincs szükség érvekre, elég elhitetni az emberekkel, hogy minden rossznak az okozója egy kisebbség, legyen akár őshonos, akár bevándorolt. Ezért is tartjuk nagyon veszélyesnek a nacionalizmust, s ezért is teszünk meg mindent annak érdekében, hogy lehetőségeink szerint Szlovákiában is segítsünk e téren.


CZAJLIK KATALIN

forrás: ÚjszóHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona