Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációKi jelentse föl Ján Slotát?

2008.10.7
2008, október 7 - 14:01 Barak László

Slota egyenes adásban a nyílt utcán gyilkolászik…

Ha igaz, márpedig igaz, hogy Ján Slota bűncselekményekkel felérő nyilvános kiszólásait sorozatban követi el, az a kérdés, vajon miért nem akadt ebben az országban felelős szlovák politikus, de akár közember, aki már régen följelentette volna őt.

Hangsúlyozandó, elegáns és önmagán igen-igen messze túlmutató gesztus az lenne, ha egy ilyen mosdatlan szájú vagabundusként megnyilatkozó közszereplőt szlovák ember adna bíróságra, nyilvánosan és sorozatban elkövetett nemzetgyalázás alapos gyanúja miatt. Sőt, Slotával szemben már réges-régen magának Szlovákia főügyészének kellett volna fellépnie, hiszen olyan evidensen törvénysértő, amit a Szlovák Nemzeti Párt elnöke művel, mintha valaki egyenes adásban gyilkolászna a nyílt utcán…

Félő azonban, hogy továbbra sem akad ebben az országban olyan közszereplő, s persze közember sem, aki, ha már a magyarok védelmében nem is akar, vagy nem is mer kiállni Slotával szemben, legalább önbecsülése okán és saját nemzetének becsülete védelmében szánja el magát a cselekvésre.

De vajon miért is van ez így? Nyilván azért, mert a Robert Fico vezette kormánykoalíció hatalomra kerülése óta azt sugallja szóval és tettel a köznépnek, hogy a magyarok mindenkori móresre tanítása nem más, mint a legfennköltebb szlovák nemzeti érdekek egyike. Márpedig, ki az az önsors rontó vakmerő, aki a „saját fészekbe szarás” vádjának ódiumát magára merné venni…? (Ugye, milyen ismerős az efféle, a nemzeti egységet számon kérő és annak jegyében osztogatott billog…?) Csakhogy jó tudni, az az egység, amelyet nem egy kézzel fogható és szalonképes polgári, demokratikus, ha úgy tetszik kulturális értékrend alapoz meg, hanem az ellenségkép-gyártás, mit sem ér. Sőt, hosszútávon minden esetben annak az embercsoportnak okoz kárt, amelyet csakis és kizárólag a vélt- és valós ellenséggel szemben lehet egységesíteni.

Szlovák barátaink tehát jó, ha mielőbb tudatosítják, a szlovák-magyar viszonyt célirányosan eszkaláló politikusaik voltaképpen velük szemben, azokkal, azzal a nemzettel szemben követnek el jóvátehetetlen bűnöket, akiknek, amelynek sorsát látszólag olyannyira a szívükön viselik…

forrás: parameter.sk

fórum parameter:


BÓSZA TÉNYLEG FELJELENTETTE SLOTÁT
Bósza János, 2008, október 7 - 14:23
BÓSZA TÉNYLEG FELJELENTETTE SLOTÁT 2008. 05. 16.

Bósza János, a felvidéki autonómiáért küzdő Nomos Polgári Társulás elnöke beváltotta ígéretét, és május 15-én feljelentést tett a Főügyészségen Ján Slota nemzeti pártvezér ellen, annak néhány nyilvánosságot kapott megnyilatkozása miatt. Bósza meglátása szerint Slota nyilatkozataival fenyegetőleg lépett fel a szlovákiai magyar kisebbséggel szemben, és jogaik korlátozására bujtogatott, mégpedig azok nemzetisége miatt. Az autonómiaharcos ezért úgy véli, hogy Slota kijelentéseivel kimerítette a büntetőtörvénykönyv vonatkozó, 424-es passzusát, amely a kisebbségi, faji és etnikai alapú gyűlöletkeltést tiltja. A Főügyészség szóvivője egyelőre nem erősítette meg a TASR hírügynökségnek a beadvány megérkezésének tényét. Bósza azt követően határozta el magát, mikor a Koalíciós tanács tárgyalását követő sajtótájékoztatón Slota egy magyar történelemkönyvet lengetve, a hátsó borítón látható Szent Istvánt magyar lovas bohócnak nevezte. Bósza szerint Slota a bohóc, és egyúttal a szlovák nemzet és az Európai Unió szégyene. (bumm)

* válasz

Slota uszításai ügyészségi vizsgálat alatt
Bósza János, 2008, október 7 - 14:33

Slota uszításai ügyészségi vizsgálat alatt 2008.8.4. Ma napon kihallgattak a komáromi járási ügyészségen. Különböző kérdéseket tettek fel. Éltem alkotmányos jogommal és tolmács segítségével zajlott a kihallgatás.A jegyzőkönyv márcsak szlovák nyelven íródott meg, de a jelenlévő tolmács aláírásával igazolta, hogy tartalmát magyarul is közölte velem. Szlovák nemzetiségű ügyész hallgatott ki, akinek a saját bevallása szerint egy kicsit tud magyarul is. Ezt kihasználva néha magyarul is beszélgettünk. Nem történt földindulás, sem égszakadás, mégcsak a határok sem változtak meg. Mindenki olyan nyelven (az anyanyelvén) és úgy mondta, ahogyan legkönyebben fejezhette ki magát. Ennek kéne a természetesnek lennie. Innem már csak egy lépés a kétnyelvű jegyzőkönyvek, a kétnyelvűség az élet minden területén.

A komáromi ügyészség részéről garanciát kaptam arra, hogy maximális odafigyeléssel és a törvényes keretek között fogják ezt az ügyet kezelni. Ha bebizonyosodik, hogy Slota kijelentései törvénysértőek, akkor a Szlovák Parlament kezdeményezheti mentelmi jogának a megvonását. Ez a meghallgatás, a helyi járási illetőség (ahol a büntetőjogi eljárás lezajlik) megállapítását szolgálta. Több, mint valószinű, hogy a zsolnai rendőrség fogja az egész ügyet kivizsgálni. Időközben újabb és újabb Slota kijelentések kerülnek elő. A SzNP honlapján is egyes kijelentései megtalálhatóak. A mai nap folyamán akadtam a SzNP honlapján erre a régebbi kijelentésére: "Az elnöki Benes-dekrétumok a mai napig érvényben vannak. Ha én lennék a hatalmon és kormányfő lennék, egyértelműleg azon lennék, hogy a Benes-dekrétumokat leporoznánk, és azokkal akik a magyar útleveleket akarnák, nagyon gyorsan lehetővé tennénk nekik, hogy ezekkel az útlevelekkel a déli határaink felé mehetnének." (szabad fordítás) Ez is bizonyíték arra, hogy a Benes-dekrétumok nagyon is érvényben vannak és a vad nacionalisták bármikor erre hivatkozva, újabb általuk törvényesnek nevezett kitelepítéseket és atrocitásokat kezdeményezhetnek. Tehát foggal-körömmel harcolni kell a Benes-dekrétumok megszüntetése ellen, mert a status quo a Benes-dekrétumokat is tartalmazza, tehát nekünk semmiféle jogi értelemben meglévő staus quo nem jó, nem alkotmányos megoldás, hanem az azonos jogokért, a Benes-dekrétumok alkalmazhatósága ellen kell küzdenünk, a saját iskolarendszerért, a közegért ahol mindezt érvényesíthetjük.

Azonos jogok, alkotmányos jogok!!!

Visszatérve az ügyészségi meghallgatáshoz, ilyen kérdést is kaptam, hogy tudom-e Slota címét, hogy hol is lakik. Válaszom az volt, gondolom Zsolnán. Nem tudom, az effajta kérdések milyen célt szolgálhatnak, mert szerintem az üggyel nem kapcsolatosak. A további kérdésekkel azt szerették volna tudni, hogy az általam idézet slota magyarellenes kirohanási mikor és hol történtek. A válaszom többnyire az volt, ezt megállapítani, nem az én feladatom, erre van a rendőrség, hogy megszólítsa az egyes médiákat (szlovák televízió, napi és hetilapok, internetes portálok), akik erre kötelesek a náluk lévő információkat megadni. Egyébként, néhány órás munkával, maga a vizsgálattal megbízott rendőr is képes lehet mindezeket az információkat összeszedni. Még olyan kérdést is kaptam, hogy az Újszó egész Szlovákia területén kapható-e és létezik-e internetes honlapja? Nem tudom ennek mi köze van az ügyhöz, de azért lehetőségeim szerint erre is választ adtam. Még toldalékképpen csatoltattam a jegyzőkönyvhöz Slota legújabb kijelentését, amit Túrócmártonon mondott, szabad fordításban, talán így hangzik: Hogy a szlovákok már a 19.sz. bebizonyították, hogy fegyverrel a kezükben képesek a magyar honvédokat ártalmatlanná tenni. Ennek a kijelentésének, aktuálpolitikai üzenete van, talán így értelmezném megne próbáljatok az azonos jogokért küzdeni, mert végetek. Távozásomkor megjegyeztem az ügyésznek remélem semmiféle atrocitás nem fog érni, sem engemet, sem a családomat. Bósza János

Bósza feljelentette a gyűlölködő Slotát

Slota uszításai ügyészségi vizsgálat alatt


Most ott tart az ügy, hogy 2008.9.16-án ezt kaptam:

Upovedomujem Vás, že dnešného dňa som Vaše oznámenie týkajúce sa podozrenia zo spáchania trestnej činnosti Ing. Jánom Slotom odstňpila k ďalšiemu konaniu OO-PZ Žilina-západ. JUDr. Ingrid Šamajnová, okresná prokurátorka. č.sp.: 1 Pn 447/2008-6, V Žiline 16.09.2008.HÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona